Financieringsbegeleiding

Een financiering regelen kunt u ook zelf. Maar het is waarschijnlijk niet uw hobby en u bent er niet in gespecialiseerd. Daarom begeleiden wij u graag in het financieringstraject. U blijft leidend, wij adviseren slechts. Ieder financieringsproces verloopt anders. Een mogelijke gang van zaken beschrijven wij hier. Wij gaan uit van het positieve in de mens maar we zijn niet naief. We hebben daarom het vermoeden dat een financier u een scherpere aanbieding zal doen als hij zich in concurrentie weet. Dat betekent niet dat u bij elke kleine wijziging in uw kredietarrangement de hele zaak op scherp moet zetten. Ondernemers die dat doen worden na verloop van tijd niet meer serieus genomen. Wij kunnen u op voorhand een indicatie geven van de prijs en voorwaarden die een financier redelijkerwijs in rekening zal brengen zodat het niet altijd noodzakelijk is om meerdere offertes op te vragen. Bij een ingrijpende wijziging in de financiering verdient het in het algemeen wel aanbeveling om meer dan één offerte op te vragen.