beschrijving financieringsproces

Beschrijving financieringsproces Vooropgesteld: Iedere situatie is anders en vereist een andere aanpak. Onderstaande beschrijving is één van de vele manieren waarop een (her)financieringsproces kan verlopen. We starten met een intake gesprek van één à anderhalf uur waarin we bespreken:

 • - Hoe uw onderneming op hoofdlijnen in elkaar zit
 • - Wat de reden is (vaak investeringen) om uw bedrijfsfinanciering te herzien
 • - Welke vorm van ondersteuning u hierbij zoekt
 • Dit gesprek is van beide kanten vrijblijvend, wij garanderen u dat wij vertrouwelijk met uw gegevens om gaan. Na afloop van het gesprek geven wij aan of wij denken van toegevoegde waarde te kunnen zijn en beslist u of, en in welke vorm, u van onze dienstverlening gebruik maakt . Deze afspraken worden door ons schriftelijk bevestigd. Na het intake gesprek volgt de inventarisatie fase. Hierin bouwen wij een dossier op over uw onderneming met alle, voor een potentiële financier relevante, informatie. U moet hierbij denken aan:

 • - Historie
 • - Toekomstplannen
 • - Markt en marktpositie
 • - Juridische structuur
 • - Management
 • - Huidige en toekomstige winstgevendheid
 • - Balans
 • Dit dossier wordt samen gevat in een rapport over uw bedrijf en haar plannen, het Information memorandum (IM). Vrijgeven van deze informatie aan een potentiële financier gebeurt altijd in overleg met u. Mogelijkerwijs zullen wij u, naar aanleiding van de inventarisatie, adviseren bepaalde zaken in uw onderneming anders te organiseren. Organisatieadvies is niet onze kerntaak maar wij zijn wel in staat om te signaleren dat andere ondernemers soms andere keuzes maken. In het IM zullen wij onze visie neerleggen ten aanzien van de optimale financieringsstructuur.
  Zodra de inventarisatie fase is afgerond begint de eerste onderhandelingsfase. Als aftrap hiervan schrijven wij doorgaans een zogenaamd “request for proposal (RFP)”. Hierin wordt de onderneming beschreven op een wijze die potentiële financiers in staat stelt om snel te beoordelen of het voor hen interessant is er verder tijd in te steken. Het RFP wordt na telefonisch vooroverleg toegestuurd aan enkele potentiële financiers. Wij doen u hiervoor suggesties, u beslist wie er wordt benaderd. De potentiële financiers zullen doorgaans binnen één of enkele dagen beslissen of zij ook het IM willen ontvangen. Alvorens het IM toe te sturen zal, als u dat wilt, een Non-Disclosure Agreement (NDA ofwel geheimhoudingsverklaring) worden voorgelegd aan de potentiële financier. Overigens zijn wij van mening dat selectie van betrouwbare financiers een betere garantie biedt tegen misbruik van uw vertrouwelijke gegevens dan een NDA. Het is daarom ook niet gebruikelijk om aan de grote Nederlandse banken te vragen een NDA te ondertekenen.
  Hoe goed het IM ook is, er zullen in de eerste onderhandelingsfase altijd vragen zijn bij de potentiële financiers. De contactpersoon bij de potentiële financier is nooit de beslisser en zal daarom niet alleen zijn of haar eigen vragen hebben, maar ook de vragen van zijn of haar collega’s die uiteindelijk meebeslissen. Dit maakt dat de onderhandelingsfase doorgaans tussen de 2 en 6 weken duurt. De eerste onderhandelingsfase mondt uit in een beslissing van de potentiële financier om wel of geen offerte te doen. Indien geen van de gevraagde financiers besluit om offerte te doen eindigt het proces (en begint het eventueel weer van voor af aan). Als er één of meerdere potentiële financiers bereid zijn uw financieringsbehoefte in te vullen begint de tweede onderhandelingsfase waarin u aanbiedingen ontvangt van de geïnteresseerde financiers. Deze aanbiedingen zullen door ons kritisch bekeken worden. Waar nodig zullen wij aanvullende informatie opvragen en voorstellen doen om tot een optimalere financiering te komen. In sommige gevallen zal gekozen worden voor een combinatie van financiers. In dit laatste geval is het zaak, in zowel uw belang als het belang van de financiers, de voorwaarden van de verschillende partijen minutieus naast elkaar te leggen om te voorkomen dat deze onderling strijdig zijn. Nadat alle partijen het eens zijn over alle details kan een afspraak gemaakt worden voor ondertekening van de diverse kredietbescheiden, kan het geld aan u beschikbaar worden gesteld en kunt u verder met uw plannen !