Philippe van Esch

Medio 2013 kwamen we tot het besef dat Vescom toe was aan een herijking van haar bankrelatie. Vanaf het eerste moment was Rabobank Helmond de beste kandidaat om de nieuwe huisbankier te worden. Het was geen recht-toe-recht-aan traject omdat ook onze dochterondernemingen in Duitsland en de Verenigde Staten geherfinancierd moesten worden, Rabo heeft ook deze bedrijven bezocht. Voor ons was verder belangrijk dat de transactie nog voor de jaarultimo haar beslag kreeg. Uiteindelijk hebben we zondagavond 30 december 2013 alle stukken getekend. Terugkijkend was het een vlekkeloze samenwerking tussen Rabobank Nederland en Rabobank Helmond. Theo Verhagen was van begin tot eind de regisseur namens de lokale bank.

uw onderneming?